Wednesday, May 12, 2010


jeg vil fly vekk med balong til en ensom strand langt vekke, kanskje bare med et kjekt manneben. kanskje

2 comments: